Tag: moroccanstyle

What is impresive in Morocco, which maybe not a lot people know , is that the striking mosaics and the elaborate carved walls that you can found in many Ryads are not just a privilege of upper-class homes or hotels. These incredibly detailed artworks also cover the surfaces of the simple houses in which people have lived for millennia. In most of the houses you can visit in Morocco, which from the outside may seem humble and sometimes indifferent, but behind their large bulky doors locked with a latch, they hide beautiful and well preserved courtyards ornately decorated with tiles , and when they οpen up , providing to the passers-by small glimpses of shockingly artistic tile works . This ceramic tiles work , called zellij in Arabic, originally dates back to 711, with a huge surge in popularity in the 1400s, when the Moors of Al-Andalus, who once ruled the Iberian Peninsula, brought with them this magnificent pieces of art all over the region of Andalusia and finally, this style of making tiles pieces traveled further in the south , to Morocco, where cities like Fez and Meknes are now considered the top cities where you can see this art of zellij passed down through the centuries from generation to generation, and it often takes maalems (tile masters) decades to master the precise art form.

Αυτό που είναι εντυπωσιακό στο Μαρόκο ,που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι , είναι ότι τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά και οι περίτεχνοι σκαλιστοί τοίχοι που βρίσκει κανείς σε πολλά Ριάντ δεν είναι προνόμιο μόνο των σπιτιών της ανώτερης τάξης ή των ξενοδοχείων . Αυτά τα απίστευτα λεπτομερή έργα τέχνης καλύπτουν επίσης και τις επιφάνειες των απλών σπιτιών στα οποία ζουν οι άνθρωποι εδώ και χιλιετίες. Στα περισσότερα σπίτια που κανείς συναντά στο Μαρόκο , τα οποία εξωτερικά μπορούν να φαίνονται ταπεινά και καμιά φορά αδιάφορα , όμως πίσω από τις μεγάλες, ογκώδεις σιδερένιες ,ξύλινες πόρτες τους κλειδωμένες με σύρτη , κρύβουν στο εσωτερικό τους για τις μικρές κλεφτές ματιές των περαστικών, συγκλονιστικές εικόνες από τις καλά διατηρημένες αυλές τους στολισμένες περίτεχνα με πλακάκια. Τα κεραμικά αυτά πλακάκια , που ονομάζονται zellij στα αραβικά, και που η τέχνη τους χρονολογείται από το 711μχ , γίνονται πολύ δημοφιλή το 1400 μχ, όταν οι Μαυριτανοί του Αλ-Ανδαλου ( Μαυριτανοί που κυβερνούσαν παλιά την ιβηρική χερσόνησο ) έφεραν την υπέροχη αυτή τέχνη σε όλη την περιοχή της Ανδαλουσίας . Αργότερα , το στιλ αυτό ταξίδεψε πιο νότια , στο Μαρόκο, όπου σήμερα πόλεις όπως η Φεζ και η Μεκνές θεωρούνται ως οι κορυφαίες περιοχές που την τέχνη του zellij μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά μέσα στους αιώνες , και χρειάστηκαν δεκάδες maalems ( μάστορες κατασκευής πλακακιών ) για να μπορέσει να διατηρηθεί αυθεντική αυτή η μορφή τέχνης.

There are three basic types of zellij:

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι zellij:

Romi or Fayons zellij which is a simple European style tile,consisting of square and rectangular pieces that are often used to tile bathroom or kitchen walls and floors. It is made by machine and a cheap way to tile larger spaces on a budget.

Το Romi ή Fayons zellij, είναι ένα απλό ευρωπαϊκού στιλ πλακάκι , αποτελούμενο από τετράγωνα και ορθογώνια κομμάτια που χρησιμοποιούνται συχνά για να καλυφτούν οι τοίχοι και τα δάπεδα των μπάνιων ή της κουζίνας . Είναι φτιαγμένα από μηχάνημα και είναι ένας φθηνός τρόπος να πλακοστρωθούν μεγάλοι χώροι.

Bejmat zellij this tile is made up in various formations and have bright colors , to be placed on the floor or walls . This style may appear modest at first glance, but actualy they are completely handmade and each tile is cut and combined by hand. Bejmat tiles are the most resistant form of zellij tile that can be used for floors, they are rectangular and their dimensions are 14cm X 5cm and their thickness of 2cm, often leaving them without or a small varnish coating.

Το Bejmat zellij , είναι ένα πλακάκι που αποτελείται από μικρά τετράγωνα ή ορθογώνια κομμάτια που τοποθετούνται στο πάτωμα ή στους τοίχους σε διάφορους σχηματισμούς και έχουν έντονα χρώματα. Είναι εξολοκλήρου χειροποίητα και κάθε πλακάκι κόβεται και συναρμολογείτε με το χέρι. Τα πλακάκια Bejmat είναι η πιο ανθεκτική μορφή πλακιδίου zellij που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δάπεδα, είναι μακρόστενα και έχουν διατάσεις 14cm Χ 5cm και πάχος 2cm, τα αφήνουν συχνά χωρίς η με ελάχιστη επίστρωσή λούστρου.

Beldi zellij is the traditional style of zellij. Their intricate Moorish and Islamic designs create enchanting motifs. There are dozens of shapes used to make the individual tile and infinite possibilities for designing the final piece.This style can be incorporated into all elements of design, from pottery to flooring, fountains, pools, etc. In Marrakesh, Fessi type tiles are made from the traditional Kaolinite clay used to make zellij for centuries. But tiles in Morocco are not only meant to decorate but also have a practical convenience for the old buildings. Once walls have been tiled, they no longer need to be painted, tiles protect the house from moisture and and if a wall begins to crack it can be simply tiled over and no longer worried about!

Το Beldi zellij είναι το παραδοσιακό στυλ του zellij . Τα περίπλοκα μαυριτανικά και ισλαμικά σχέδια τους δημιουργούν μαγευτικά μοτίβα. Υπάρχουν δεκάδες σχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός μεμονωμένου πλακιδίου και υπάρχουν άπειρες δυνατότητες για το σχεδιασμό του τελικού κομματιού. Αυτό το στυλ διακόσμησης το συναντάμε σχεδόν παντού , σε κεραμικά αντικείμενα , σε δάπεδα, σιντριβάνια, πισίνες, κλπ. Στο Μαρακές κατασκευάζονται πλακάκια τύπου Fessi από τον παραδοσιακό πηλό Kaolinite που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί το zellij τώρα και αιώνες. Τα πλακάκια όμως στο Μαρόκο δεν έχουν μόνο σκοπό να διακοσμήσουν αλλά έχουν και μια πρακτική χρήση για τα παλιά κτίρια . Μόλις πλακοστρώνονται οι τοίχοι, δεν χρειάζεται να βαφτούν πια, προστατεύουν το σπίτι από την υγρασία και αν ένας τοίχος αρχίσει να φθείρεται μπορεί εύκολα να πλακοστρωθεί.

The contemporary zellij is still made in the same traditional way. Today ,small squares are the most common form , but zellij can be cut to any desired shape. The natural clay is mixed with water and shaped by hand into molds. After that, they are dried in the sun before being placed in a kiln . Olive pits are often used for the fire, as wood is rare in the Fez region where the best clay is found. Clay for zellij tiles should not contain iron or lime, as these could damage the tile.After firing, a shiny, coloured enamel glaze can be applied by hand to the font of the tiles. The classic handmade zellij tiles have a size of 10 X 10 cm and a thickness of 1.1 cm.

Τα σύγχρονα zellij εξακολουθούν και σήμερα να κατασκευάζονται με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο. Τα μικρά τετράγωνα είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη μορφή, αλλά το zellij μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Ο φυσικός πηλός αναμιγνύεται με νερό και διαμορφώνεται με το χέρι σε καλούπια . Στη συνέχεια τα στεγνώνουν στον ήλιο προτού μπουν σε κλίβανο. Για την φωτιά χρησιμοποιούνται κυρίως ο πυρήνας της ελιάς και το πριονίδι καθώς το ξύλο είναι σπάνιο στην περιοχή της Φεζ όπου και βρίσκεται ο καλύτερος πηλός. Ο πηλός για τα πλακίδια zellige δεν πρέπει να περιέχει σίδηρο ή ασβέστη, καθώς αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να καταστρέψουν το πλακίδιο. Μετά το ψήσιμο και το γυάλισμα, τα περνούν με το χέρι με χρωματιστό λούστρο σμάλτου. Τα κλασικά χειροποίητα πλακάκια zellij έχουν μέγεθος 10 Χ 10 εκατοστά και πάχος 1,1 εκατοστά.

When I first visit Morocco I fell in love with the outdoor decoration. Every time I turn I make sure that the Airbnb I book has a comfortable and beautiful patio. It’s my favorite place to have breakfast, relax listening to music while planning my day out, or reading a book while drinking a Moroccan mint tea.
This part of the house in Morocco is a place for relax where it is easy to change the decoration regularly, as decorating in Morocco is a national hobby and allows you to add small objects, change color combinations or even engage different styles, giving to the space a warm stylish atmosphere. .
The authentic Moroccan decoration of an outdoor space plays a lot with the colors, the textures and the plants, thus creating different atmospheres. The style can be elegant with a simple color palette or bohemian playing with many colors. In both cases, it creates a warm space .

Όταν για πρώτη φορά πήγα στο Μαρόκο λάτρεψα την διακόσμηση των εξωτερικών χώρων . Κάθε φορά που γυρίζω φροντίζω το Airbnb που κλείνω να έχει ένα άνετο και όμορφο αίθριο. Είναι το αγαπημένο μου μέρος όπου παίρνω το πρωινό μου , χαλαρώνω ακούγοντας μουσική σχεδιάζοντας την εξόρμηση της ημέρας ,η διαβάζω ένα βιβλίο πίνοντας μαροκινό τσάι μέντας. Ένας ήρεμος χώρος που είναι εύκολο να αλλάζει κανείς την διακόσμηση τακτικά, καθώς η διακόσμηση στο Μαρόκο είναι ένα εθνικό χόμπι και σου δίνει την δυνατότητα να προσθέτεις μικρά αντικείμενα ,να αλλάζεις χρωματικούς συνδυασμούς η ακόμη να παντρεύεις διαφορετικά στυλ, δίνοντας στον χώρο μια ζεστή στιλάτη ατμόσφαιρα. Η αυθεντική μαροκινή διακόσμηση ενός εξωτερικού χώρου παίζει πολύ με τα χρώματα, τις υφές και τα φυτά δημιουργώντας έτσι διαφορετικές ατμόσφαιρες. Το στυλ μπορεί να είναι κομψό με μια απλή παλέτα χρωμάτων ή μποέμ παίζοντας με πολλά χρώματα. Και στις δύο περιπτώσεις, δημιουργεί έναν ζεστό εξωτερικό χώρο.

The Moroccan style of exterior decoration for your patios, courtyards and gardens

The good thing is that decorating an outdoor space in Moroccan style does not take much work to create it. In fact, you should focus on the most iconic exterior decorative pieces of Morocco, which I will share with you below. Then just combine them and match them to create the Moroccan decor of your dreams that suits you.

Το Μαροκινό στυλ εξωτερικής διακόσμησης για τα αίθρια, τις αυλές και τους κήπους σας

Το καλό είναι ότι για την διακόσμηση ενός εξωτερικού χώρου σε μαροκινό στυλ δεν χρειάζεται πολλή δουλειά για να δημιουργηθεί. Στην πραγματικότητα, πρέπει να επικεντρωθείτε στα πιο εμβληματικά εξωτερικά διακοσμητικά κομμάτια του Μαρόκου, τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας παρακάτω. Στη συνέχεια, απλώς συνδυάστε τα και ταιριάξτε τα μεταξύ τους για να δημιουργήσετε τη μαροκινή διακόσμηση των ονείρων σας που σας ταιριάζει .

1- The Beni Ourain pillow
The Beni Ourain pillow is a characteristic piece in Moroccan decor. The original Beni Ourain pillows are black and white and entirely handmade, they are made using wool dyed with natural colours . The long manufacturing process and the quality of the materials can make Beni Ourain pillows a little expensive, but believe me, they are wonderful! They are very durable, ideal for indoor and outdoor spaces, and most importantly they stand out immediately inside the space !!! The cost of an authentic Beni Ourain ranges from 40 euros and up for a size of 40 cm x 40 cm.

1- Το μαξιλάρι Beni Ourain

Το μαξιλάρι Beni Ourain είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι στη μαροκινή διακόσμηση. Τα αυθεντικά μαξιλάρια Beni Ourain είναι ασπρόμαυρα και εξ ολοκλήρου χειροποίητα , τα φτιάχνουν χρησιμοποιώντας μαλλί βαμμένο με φυσική βαφή. Η μακρά διαδικασία κατασκευής και η ποιότητα των υλικών μπορούν να κάνουν τα μαξιλάρια Beni Ourain λίγο ακριβά , αλλά πιστέψτε με, είναι υπέροχα ! Είναι πολύ ανθεκτικά, ιδανικά για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, και το πιο σημαντικό ξεχωρίζουν αμέσως μέσα στον χώρο!!! Το κότσος ενός αυθεντικού Beni Ourain κυμαίνεται από 40 ευρώ και πάνω για ένα μέγεθος 40 cm x 40 cm.

2- The Moroccan Poufs
Moroccan Poufs are a “must” in Moroccan décor and a favorite piece of the interior and exterior décor.
There are many designs of Moroccan Poufs that vary , depending on the regions of Morocco. The best, and most durable, are handmade from natural materials such as wool or leather, and dyed with herbal dyes.

2- Τα μαροκινά Poufs

Τα μαροκινά Poufs είναι ένα ‘’must’’ στη μαροκινή διακόσμηση και ένα αγαπημένο κομμάτι για την διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Υπάρχουν πολλά σχέδια Μαροκινών Poufs που ποικίλουν ανάλογα με τις περιοχές του Μαρόκου. Τα καλύτερα, και τα πιο ανθεκτικά, είναι χειροποίητα φτιαγμένα από φυσικά υλικά όπως μαλλί και δέρμα, και βαμμένα με φυτικές βαφές .

3 – The Moroccan hand-woven Kilim Pillows
If you like the colors and want the exterior decoration of your patio, courtyard or balcony to look like a terrace in Marrakesh, then you should get some Moroccan hand-woven Kilim Pillows . These Moroccan pillows are very popular in Morocco, especially in the city of Marrakesh. They are made of a very durable, rough and rustic fabric that ages beautifully even with sun exposure. If you choose a Moroccan bohemian style decor, mixing colors and patterns is essential. The result is a bright, cheerful outdoor space that you can upgrade by painting the wall with a beautiful ocher or a dusty – pink colour . The prices here vary depending on the quality of the work and the size.

3 – Τα Μαροκινά φαντά Μαξιλάρια Κιλίμ

Αν σας αρέσουν τα χρώματα και θέλετε η εξωτερική διακόσμηση της βεράντας η της αυλής του κήπου σας να μοιάζει με μια βεράντα στο Μαρακές, τότε θα πρέπει να πάρετε μερικά μαροκινά μαξιλάρια κιλιμ. Αυτά τα μαροκινά μαξιλάρια είναι πολύ δημοφιλή στο Μαρόκο, ειδικά στην πόλη του Μαρακές. Είναι κατασκευασμένα από ένα πολύ ανθεκτικό, τραχύ και ρουστίκ φαντό ύφασμα που παλιώνει όμορφα ακόμα και με την έκθεση του στον ήλιο. Αν επιλέξετε μια μαροκινή διακόσμηση στυλ Kilim, η ανάμειξη χρωμάτων και σχεδίων είναι απαραίτητη. Το αποτέλεσμα είναι ένας φωτεινός , χαρούμενος εξωτερικός χώρος που μπορείτε να τον αναβαθμίσετε χρωματίζοντας τον τοίχο με ένα όμορφο χρώμα ώχρας η παλιωμένου ροζ . Η τιμές εδώ ποικίλουν ανάλογα με την δουλειά την ποιότητα και το μέγεθος .

4 – The Moroccan rugs
There are at least twelve types of Moroccan rugs that can be used to decorate an outdoor space. While in Morocco darker colors are preferred, as light colored rugs are harder to maintain, you can really choose any color that suits your style.

4 – Τα Μαροκινά χαλιά

Υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα είδη μαροκινών χαλιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διακόσμηση ενός εξωτερικού χώρου. Ενώ στο Μαρόκο προτιμώνται τα πιο σκούρα χρώματα, καθώς τα ανοιχτόχρωμα χαλιά είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν, εσείς μπορείτε πραγματικά να επιλέξετε οποιοδήποτε χρώμα η στυλ σας ταιριάζει .

5- The low tables of Morocco
In Morocco, outdoor areas are usually decorated in the way that people can sit on the floor and relax. That is why poufs, pillows and carpets are basic decorative pieces. Another very important Moroccan decor is the Moroccan low table, which is also used to serve food or mint tea.
There are many types of low tables in Morocco …. made of wood, metal, with handmade decorated tile surfaces, engraved stone or wood.

5- Τα χαμηλά τραπέζια του Μαρόκου

Στο Μαρόκο, οι εξωτερικοί χώροι είναι συνήθως διακοσμημένοι έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να καθίσουν στο πάτωμα και να χαλαρώσουν. Γι ‘αυτό τα πουφ, τα μαξιλάρια και τα χαλιά είναι βασικά διακοσμητικά κομμάτια. Ένα άλλο πολύ σημαντικό μαροκινό ντεκόρ είναι το μαροκινό χαμηλό τραπέζι, που χρησιμοποιείται επίσης για να σερβιριστεί το φαγητό η το τσάι μέντας. Υπάρχουν πολλά είδη χαμηλών τραπεζιών στο Μαρόκο…. από ξύλο, μέταλλο ,με χειροποίητες διακοσμημένες επιφάνειες από πλακάκια , χαραγμένη πέτρα η ξύλο 

6-Plants and greenery
Finally, plants and greenery are essential in Moroccan outdoor decoration. Usually, as more you have as better is . I personally love cactus and climbing plants.

6-Tα φυτά και το πράσινο

Τέλος τα φυτά και το πράσινο είναι απαραίτητο στη μαροκινή διακόσμηση του εξωτερικού χώρου. Συνήθως, όσο περισσότερα τόσο το καλύτερο. Προσωπικά λατρεύω τους κάκτους και τα αναρριχώμενα φυτά .

Moroccan wedding Moroccan blankets are traditionally worn by Berber brides. The Berbers, also called Amazigh or Imazighen, are the descendants of pre-Arab North Africans. Berber tribes are numerous in Morocco, but wedding blankets are traditionally used mainly by the brides of the small rural tribes located in the mountains of Central Atlas and are a key element of a bride’s dowry . It is also a kind of emotional piece that aims to empower the bride and prepare her for her new life.The Moroccan wedding blanket called Handira is one of my favorite traditional Moroccan items and adds a beautiful exotic touch to any room, making it one of the favorite suggestions of interior designers.Each Berber Moroccan wedding blanket is handmade and is decorated by hand by women from the bride’s close family circle before her wedding. Many Berber mothers start weaving and decorating Handira when their daughters are still young. Girls grow up and get acquainted with it even before understanding what marriage means.A few months before the wedding day, the women of the tribe gather to decorate the blanket with a talismanic embroidery made of silver sequins, while teaching the bride about her future life as a woman and as wife .The women involved in this process, as we said , come from the bride’s family, but also women believed to bring ‘baraka‘, the Moroccan word for good luck and prosperity. Glowing sequins, called mouzoun in the Berber language, are believed to ward off the evil eye and protect the future wife and her husband from bad energy. They also beautify this blanket as they reflect light on sunny days and they shining in the light of fireplaces. .The ritual of weaving and decorating is a well-preserved tradition, passed down from mother to daughter. The patterns are the result of the imagination of the women who decorate it, giving each Handira a unique design and an incomparable value.The manufacturing process can take days, if not weeks or months, depending on the complexity of the weave and the design.On her wedding day, the bride wears her wedding blanket on her head on her way to her new home, spiritually empowered by the wise counsels of the other women. She moves to her new home on a mule or horse, to meet the groom, wearing her ornament and her colorful jewelry. After the wedding day, the bride uses her Moroccan wedding blanket on the wedding bed, to keep it warm but also as a piece of decoration.

What you need to know before buying a Moroccan wedding blanket

A few years ago, wedding blankets were unknown outside Morocco. But now that they have become a sought-after decor, real, authentic Moroccan wedding blankets cost more or less a little fortune.Authentic wedding blankets are very durable and are a heirloom from generation to generation. They are made of wool, they are handmade and decorated by hand. If Handira is in color, the dye should be made from plants.While white and cream colors are the most authentic version, Moroccan Berber wedding blankets can be found in many other colors, with different designs and decorating styles.

Because this blanket is so popular worldwide, there are more and more imitations on the market.

But you can spot the imitation by a few indicators :

The material should be wool / the blanket should not be light, if it is light , possibly is fake.

The price should also worry you. If the Handira wedding blanket is very cheap, then it is probably not authentic.The best way to get an authentic Moroccan wedding blanket is to get one from a reputable High Atlas manufacturer.

Sky morocco trips in its organized “shopping tours” ensures you such a purchase as cooperates with certified female cooperatives in Hight Atlas region.

SHOPPING TOURS by Sky morocco trips: Handira οι Μαροκινές γαμήλιες κουβέρτες Ιστορία και παράδοση

Οι γαμήλιες μαροκινές Μαροκινές κουβέρτες παραδοσιακά φοριούνται από νύφες της φυλής των Berber. Οι Berber, που ονομάζονται επίσης Amazigh ή Imazighen και είναι οι απόγονοι των κατοίκων της Βόρειας Αφρικής προ αραβικής εποχής . Οι φυλές των Berber είναι πολλές στο Μαρόκο, αλλά οι γαμήλιες κουβέρτες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται κυρίως από τις νύφες των μικρών αγροτικών φυλών που βρίσκονται στα βουνά του Μεσαίου Άτλαντα και είναι ένα βασικό στοιχείο της στολής μιας νύφης. Αποτελεί επίσης ένα συναισθηματικό κομμάτι που σκοπό έχει να ενδυναμώσει τη νύφη και να την προετοιμάσει για τη νέα της ζωή. Η μαροκινή γαμήλια κουβέρτα που ονομάζεται Handira είναι ένα από τα αγαπημένα μου παραδοσιακά μαροκινά αντικείμενα και προσθέτει μια όμορφη εξωτική πινελιά σε οποιοδήποτε δωμάτιο, καθιστώντας μια από τις αγαπημένες προτάσεις των σχεδιαστών εσωτερικών χώρων .Η γαμήλια μαροκινή κουβέρτα των Berber είναι χειροποίητη και διακοσμημένη από τα χέρια των γυναικών από τον στενό οικογενειακό κύκλο της νύφης πριν από το γάμο της. Πολλές μητέρες Berber αρχίζουν να υφαίνουν και να διακοσμούν το Handira όταν οι κόρες τους είναι ακόμη μικρές. Τα κορίτσια μεγαλώνουν και εξοικειώνονται με αυτήν πριν ακόμη καταλάβουν τι σημαίνει γάμος. Λίγους μήνες πριν από την ημέρα του γάμου, οι γυναίκες της φυλής μαζεύονται για να διακοσμήσουν την κουβέρτα με ένα κέντημα φυλαχτό από ασημένιες πούλιες, ενώ διδάσκουν τη νύφη για τη μελλοντική της ζωή ως γυναίκα και σύζυγο. Οι γυναίκες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία προέρχονται όπως είπαμε από την οικογένεια της νύφης, αλλά και οι γυναίκες που πιστεύεται ότι φέρνουν την «μπαράκα», τη μαροκινή λέξη για την καλή τύχη και την ευημερία. Οι λαμπερές πούλιες, που ονομάζονται mouzoun στην γλώσσα των Berber, πιστεύεται ότι διώχνουν το κακό μάτι και προστατεύουν τη μελλοντική σύζυγο και τον σύζυγό της από κακή ενέργεια. Ομορφαίνουν επίσης αυτήν την κουβέρτα καθώς αντανακλούν το φως τις ηλιόλουστες μέρες και λαμπυρίζουν στο φως των τζακιών. .Η τελετουργία της ύφανσης και της διακόσμησης είναι μια καλά διατηρημένη παράδοση, που μεταφέρεται από μητέρα σε κόρη. Τα μοτίβα είναι αποτέλεσμα της φαντασίας των γυναικών που την διακοσμούν , δίνοντας σε κάθε Handira ένα μοναδικό σχέδιο και μια απαράμιλλη αξία. Η διαδικασία κατασκευής μπορεί να διαρκέσει ημέρες, αν όχι εβδομάδες ή μήνες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της ύφανσης και του σχεδιασμού. Την ημέρα του γάμου της, η νύφη φοράει την κουβέρτα του γάμου της στο κεφάλι για το ταξίδι στο νέο της σπίτι, ενδυναμωμένη πνευματικά από τις σοφές συμβουλές των άλλων γυναικών. Μετακομίζει στο καινούργιο σπίτι της πάνω σ’ ένα μουλάρι ή άλογο, για να συναντήσει τον γαμπρό, φορώντας το στολίδι της και τα πολύχρωμα κοσμήματα της της. Μετά την ημέρα του γάμου, η νύφη χρησιμοποιεί τη μαροκινή γαμήλια κουβέρτα της στο γαμήλιο κρεβάτι, για να το διατηρήσει ζεστό αλλά και ως ένα κομμάτι διακόσμησης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε μια μαροκινής κουβέρτας γάμου

Πριν από λίγα χρόνια, οι γαμήλιες κουβέρτες ήταν άγνωστες εκτός Μαρόκου. Τώρα όμως που έγιναν ένα περιζήτητο ντεκόρ, πραγματικές, αυθεντικές μαροκινές κουβέρτες γάμου κοστίζουν λίγο πολύ μια περιουσία.Οι αυθεντικές γαμήλιες κουβέρτες είναι πολύ ανθεκτικές και αποτελούν ένα κειμήλιο από γενιά σε γενιά. Είναι κατασκευασμένες από μαλλί ,είναι χειροποίητες και διακοσμημένες με το χέρι. Εάν η Handira είναι σε χρώμα , πρέπει η βαφή να είναι φυτική .Ενώ τα λευκά και κρεμ χρώματα είναι η πιο αυθεντική εκδοχή τους, οι κουβέρτες γάμου των Berber του Μαρόκου μπορείτε να τις βρείτε και σε πολλά άλλα χρώματα, με διαφορετικά σχέδια και στυλ διακόσμησης.

Επειδή αυτή η κουβέρτα είναι τόσο αγαπητή παγκοσμίως, υπάρχουν όλο και περισσότερες απομιμήσεις στην αγορά.

Μπορείτε όμως να εντοπίσετε την απομίμηση με μερικούς τρόπους:Το υλικό πρέπει να είναι από μαλλί /η κουβέρτα δεν πρέπει να είναι ελαφριά, αν είναι πιθανώς είναι ψεύτικη.

Η τιμή πρέπει επίσης θα πρέπει να σας ανησυχήσει . Εάν η κουβέρτα γάμου Handira είναι πολύ φθηνή, τότε πιθανότατα δεν είναι αυθεντική. Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε μια αυθεντική μαροκινή κουβέρτα γάμου είναι να την πάρετε από έναν αξιόπιστο κατασκευαστή των ορεινών περιοχών του Άτλαντα.

Το SKY MOROCCO TRIPS στα οργανωμένα ‘’ shopping tours ‘’ που κάνει σας εξασφαλίζει μια τέτοια αγορά καθώς συνεργάζεται με πιστοποιημένες γυναικείες κοοπερατίβες.

Marrakesh

For those who looking to escape from the usual European Christmas style, and replace the turkey with a tagine , well ,then your compass shows ”destination Morocco” for an unforgettable festive trip. A short direct flight from most European countries will bring you here, where temperatures reach 20 degrees . Doubtless , Morocco is an easy getaway from the cloudy skies of the north, the wet roads and the inevitable frenzy of consumerism in European cities during Christmas time .And if you have some last Christmas shopping to do …no problem !!! Spend your afternoon in a wonderful wandering in the labyrinth of Marrakesh’s souks and discover all kinds of treasures by buying wonderful gifts for your loved ones, such as Moroccan Babouche slippers embroidered with beads, ornate glass lanterns, beautiful kaftars , multicolored handmade ceramics and straw or leather bags. Spend your festive evenings idyllic, enjoying a wonderful dinner with a bubbling tagine and crispy pastillas on a rooftop terrace of a Riad or restaurant under a deep blue starry sky.

chill in Ourika valley

For Christmas day what would you say about an escape to the beautiful Atlas mountains ??? Just a two-hour drive from Marrakesh, you can enjoy a few nights in one of the luxurious Kasbahs in the Ourika Valley and indulge the tranquility the peace and the silence of these remote Moroccan mountain hideouts. Temperatures drop here as you climb higher in the mountains, but we can plan some alternatives proposals for you to spend your time after the Christmas party, such as a huddle around a fire listening to some locals playing music with a hot glass of mint tea. (or maybe something a little bit stronger). We can also organize a getaway in the nature by taking a walk, as the mountains in the area offer some beautiful hiking trails through pine and cedar forests, under a clear, cloudless sky.For those who still really want to get away from all above , perhaps a more remote destination will be the best choice , which will give you the opportunity to live a private luxury camp experience in the moroccan desert. This destination is located in the dunes of the desert of southern Morocco under a clear, starry sky. Whether you are traveling as a couple, family or with friends, you will enjoy an unique stay in a luxury camp that will include meals, fun and many surprises !!!!

Atlas mountains
night in the desert under the stars
luxury camp moroccan desert
Desert luxury camp

Ναί! Χάρισέ μου αυτό το Πνεύμα των Χριστουγεννων !

Για όσους θέλουν να δραπετεύσουν από τα συνηθισμένα ευρωπαϊκού στυλ Χριστούγεννα, και να αντικαταστήσουν την γαλοπούλα με ένα ταντζιν τότε η πυξίδα σας δείχνει προορισμό το Μαρόκο για ένα αξέχαστο εορταστικό ταξίδι. Μια σύντομη απευθείας πτήση από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα σας φέρει εδω όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 20 βαθμούς κελσίου.Το Μαρόκο τελικά είναι μια εύκολη απόδραση από τους συννεφιασμένους ουρανούς του βορά , τους υγρούς δρόμους και τη αναπόφευκτη φρενίτιδα του καταναλωτισμού των ευρωπαϊκών πόλεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων Και αν έχετε κάποια τελευταία χριστουγεννιάτικα ψώνια για να κάνετε κανένα πρόβλημα!!! περάστε το απόγευμά σας σε μια υπέροχη περιπλάνηση στο λαβύρινθο των παζαριών του Μαρακές και ανακαλύψετε κάθε είδους θησαυρούς αγοράζοντας υπέροχα δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, όπως μαροκινές παντόφλες Babouche κεντημένες με χάντρες ,περίτεχνα γυάλινα φανάρια, όμορφα καφτάνια, πολύχρωμα χειροποίητα κεραμικά και ψάθινες ή δερμάτινες τσάντες. Περάστε τις εορταστικές βραδιές σας ειδυλλιακά , απολαμβάνοντας ένα υπέροχο δείπνο με ένα ταντζιν μπροστά σας να κοχλάζει και τραγανές παστίλιες σε μια βεράντα στον τελευταίο όροφο κάποιου Ριάντ η εστιατόριου κάτω από ένα βαθύ μπλε γεμάτο αστέρια ουρανό .

camel treck Sahara desert
ourika valley

Για την μέρα των Χριστουγέννων τι θα λεγάτε για μια απόδραση στα όμορφα βουνά του Άτλαντα??? μόλις δύο ώρες με το αυτοκίνητο από την κίνηση του Μαρακές , απολαύστεμερικές νύχτες σε ένα από τα πολυτελή Kasbahs της κοιλάδας Ourika και αφεθείτε στην ηρεμία και τη μοναξιά αυτών των απομακρυσμένων ορεινών κρησφύγετων του Μαρόκου. Εδώ οι θερμοκρασίες πέφτουν καθώς ανεβαίνετε ψηλότερα στα βουνά, αλλά μπορούμε να σχεδιάσουμε για σας κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για να περάσετε ευχάριστα τον χρόνο σας μετά το χριστουγεννιάτικο γλέντι , όπως μια μάζωξη γύρω από μια φωτιά ακούγοντας κάποιους ντόπιους να παίζουν μουσική με ένα ζεστό ποτήρι τσάι μέντας (ή ίσως κάτι λίγο πιο δυνατό). Επίσης μπορούμε να οργανώσουμε μια απόδραση στην φύση κάνοντας μια βόλτα ,καθώς τα βουνά στην περιοχή προσφέρουν μερικές όμορφες διαδρομές πεζοπορίας μέσα από δάση πεύκων και κέδρων , κάτω από έναν καθαρό, χωρίς σύννεφα ουρανό.Για όσους πάλι θέλουν πραγματικά να ξεφύγουν απ’ όλα τα προηγούμενα , ίσως ένας πιο απομακρυσμένος προορισμός ,που θα σας δώσει την ευκαιρία να ζήσετε μια ιδιωτική πολυτελή εμπειρία κατασκηνώνοντας στην έρημο είναι μια καλή επιλογή. Αυτός ο προορισμός βρίσκεται στους αμμόλοφους της ερήμου του Νότιου Μαρόκου κάτω από ένα καθαρό, έναστρο ουρανό. Είτε ταξιδεύετε ως ζευγάρι, οικογένεια ή με παρέα φίλων, θα απολαύσετε μια μοναδική διαμονή σε πολυτελές καμπ που θα περιλαμβάνει γεύματα ,διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις!!!!

Is something I struggled with before going in Morocco. What to put in my small suitcase???
Keep in mind :Usaly when you go in a country that it’s quite hot, normaly you carry with you light summer clothes , but in Morocco you wil find that you will be more confortable when you are more covered up than normally you would be in a hotter climate.
Maybe, you will feel quite uncofortable to have to do it, but honestly you it will be better out of respect for the culture, and if you are going into a place of worship or something like that, you would understand having to cover up and abide by their rules if you chose to enter . But what happen on the streets??? You can think ”sorry no, I don’t care!! it should be my choice what to wear”. However, you will feel safer and more comfortable to be a bit covered for a number of reasons. If you consider of how the local people are dressed around you, you wouldn’t like to draw more attention to yourself showing more skin. You genuinely you will meet a ton of nice helpful people, but there are also a small number of shitheads who are just looking for their next victims, so it’s best to try and stay off the radar as much as possible.

So, having said of that, what did you actually have to wear? Avoid to show your legs, take with you some very light linen trousers ,also long airy dresses are verry stylish for your instagram captures , as well flowy midi skirts with a t-shirt or a tank top with a scarf on your shoulders , but when you are inside the tourist areas and restaurants, you can feel okay with your shoulders out. You can wear shorts when you go for hiking or if you want to do some sport activities as well when you are in the costals areas, because you will going to be with tourists and people who are used to tourists the whole time.

 Τι να φοράτε εάν είστε γυναίκα και ταξιδεύετε στο Μαρόκο.

Είναι κάτι που ίσως να σας  δυσκολέψει πριν πάτε στο Μαρόκο για πρώτη φορά . Τι θα  να βάλετε στη  χειραποσκευή σας  ;
 Αρχικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής  : Συνήθως όταν πηγαίνετε σε μια χώρα που είναι αρκετά ζεστή, κανονικά  παίρνετε  μαζί σας ελαφριά καλοκαιρινά ρούχα, αλλά στο Μαρόκο θα διαπιστώσετε ότι θα  νοιώσετε  πιο άνετα  αν είστε πιο ‘’ντυμένες’’  από  ότι συνήθως θα  είσαστε  πηγαίνοντας  σε ένα προορισμό με  θερμότερο κλίμα.
Ίσως, θα νιώσετε αρκετά άβολα να το κάνετε, αλλά ειλικρινά  θα ήταν καλύτερα  να το λάβετε σοβαρά υπόψη από σεβασμό  στον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας  , εάν  δε πηγαίνετε σε έναν τόπο λατρείας ή κάτι τέτοιο, θα καταλάβατε ότι πρέπει να καλύψετε το σώμα σας  και  να συμμορφωθείτε με τους κανόνες  εάν επιλέξετε να εισέλθετε στον χώρο . Τι γίνεται όμως στους δρόμους ;;; Μπορείτε να σκεφτείτε «συγγνώμη όχι, δεν με νοιάζει !! πρέπει να είναι   επιλογή μου το  τι να φορέσω ». Ωστόσο, θα νιώσετε ασφαλέστερα και πιο άνετα  εάν  είστε λίγο  περισσότερο  ντυμένες  για διάφορους λόγους. Εάν σκεφτείτε πώς ντύνονται οι ντόπιοι γύρω σας, δεν θα θέλατε να τραβήξετε την προσοχή  τους  πάνω σας  δείχνοντας  περισσότερο από ότι θα έπρεπε . Πραγματικά θα συναντήσετε έναν  σωρό ωραίων  ευγενικών  ανθρώπων, αλλά υπάρχει επίσης  μια μερίδα  ‘’shitheads’’ που αναζητούν τα επόμενα θύματά τους, οπότε είναι καλύτερο να  προσπαθήσετε  να μείνετε μακριά από τα ραντάρ τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Έχοντας λοιπόν, πει  όλα αυτά  , τι  πρέπει να πάρετε μαζί σας  όταν πάτε στο Μαρόκο ; Αρχικά αποφύγετε να δείξετε τα πόδια σας, πάρετε μαζί σας μερικά ελαφριά  λινά παντελόνια , καθώς και μακριά  αέρινα φορέματα… είναι πολύ κομψά για τις λήψεις σας στο instagram, καθώς και ανάλαφρες midi  φούστες με ένα μπλουζάκι ή φανελάκι  και  μια σάρπα  που να καλύπτει τους ώμους σας, αλλά όταν βρίσκεστε  σε  τουριστικές περιοχές  η  εστιατόρια, μπορείτε να  νοιώσετε  πιο άνετα  με τους ώμους σας έξω. Μπορείτε να φοράτε σορτς όταν πηγαίνετε για πεζοπορία ή εάν θέλετε να κάνετε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες καθώς και όταν βρίσκεστε στις παραλίες, γιατί θα είστε  ανάμεσα  σε  άλλους  τουρίστες και  με  ντόπιους  που είναι συνηθισμένοι στους τουρίστες  καθημερινά .

  • Stunning Moorish architecture, bustling local markets, and a feast of smells and tastes.
  • Visit a beautiful twelfth century mosque and admire the delicate details carved into the walls. And when the call-to-prayer starts: WOW! You’ll be filled with awe and inspiration as the locals gather for prayer.
  • Stroll through a garden of orange trees, towards one of the entrances of the walled medina. Once inside, your senses will buzz with the intense aromas of herbs, spices, perfumes, leather goods and more. All in vibrant colors. The street vendors will want you to sample everything, so let your local host guide you through the hustle of these busy cobblestone streets.
  • Walk around the stunning Bahia Palace, with its beautiful gardens and amazing courtyard. Check out the luxurious quarters where the grand vizier’s harem lived. Enjoy more spectacular architecture at the Ben Youssef Madrasa – a 14th century Islamic college that is adorned with breath taking geometric patterns. As you step through the front door from the busy alleyways the cool air and quiet surrounding fill you with a sense of calm.
  • Visit a family bakery tast the moroccan bread, still warm from the oven. And then??Time for a mint tea. Take a taste in true Moroccan style in a tiny tea shop and learn why tea is poured from a great height. Try this pouring technique yourself.
  • Round off your tour with a visit to the Jardin Secret. Quiet and soothing the garden also has an impressive tower. From the top you can enjoy a 360-degree view of Marrakech and its beautiful skyline.